Gộp máy chủ CỰ ĐAO và SỬ THI

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CỰ ĐAO SỬ THI vào 13H00 ngày 23/11/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CỰ ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ CỰ ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 300000
Mảnh Già Lam Kinh 120000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 120000
Hộ Vệ Đơn 120000
Mảnh Ghép Ngựa 120000
Mảnh Ghép Ấn 120000
Bát Mạch Đơn 120000
Linh Hồn Chân Nguyên 240000
Mảnh Ghép Vũ Khí 6000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 6000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 240000
Lệnh Bài trùng sinh 240
Đầu ngựa 360

- Nhân vật thuộc máy chủ CỰ ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  CỰ ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO