Sự Kiện Kinh Thư

Thời gian & đối tượng tham gia :

 • + Thời gian diễn ra : Từ 16h15 ngày 29/10/2022
 • + Đối tượng tham gia : Toàn bộ nhân vật trong Kiếm Thế
 • + Tham gia event khi sử dụng Kinh Thư-Cao nhận Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn,  Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp ,Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp, Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ( khóa ) ,  Rương Trang Bị Đồng Hành ( cấp 4-6 ) , Rương Thần Sa ( 0-6 dòng ) ,Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên, Bảo Thạch 1-5 và nhiều vật phẩm khác
 • Sứ Giả & vật phẩm liên quan

Npc Event In Game

Sứ Giả Hỗ Trợ

 • Vị trí : Vân Trung Trấn
 • Chức năng : 
 • Ghép Kinh Thư-Cao 
 • Ghép Kinh Thư-Sơ

 

 

Vật phẩm Mô tả

Kinh Thư-Sơ

 • Nguồn gốc: Ghép tại Sứ Giả Hỗ Trợ
 • Tính chất:  Không Khóa
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Kinh Thư-Cao

 • Nguồn gốc: Ghép tại Sứ Giả Hỗ Trợ
 • Tính chất: Không Khóa, Khóa
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

 

Bút Lông

 

 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động trong game nhận được
 • Tính chất: Không khóa
 • Chức năng: Nguyên liệu để ghép Kinh Thư-Sơ và Kinh Thư-Cao 

 

Giấy Trắng

 

 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động trong game nhận được
 • Tính chất: Không khóa
 • Chức năng: Nguyên liệu để ghép Kinh Thư-Sơ và Kinh Thư-Cao 

Sư Đồ Thiếp

 • Nguồn gốc:  Nhận Tích lũy nạp hằng ngày 
 • Tính chất: khóa
  Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

 

 

I.Cách thức nhận Kinh Thư-Sơ

 • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới Sứ Giả  Hỗ  Trợ đối thoại và chọn :
 • Ghép [ Kinh Thư-Sơ
 • Cần 1 Bút Lông +1 Giấy Trắng + 1 Ngân Nguyên Bảo  để ghép được 1 Kinh Thư-Sơ

II.Cách thức nhận Kinh Thư-Cao

 • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới Sứ Giả  Hỗ Trợ đối thoại và chọn :
 • Ghép [ Kinh Thư-Cao  ]
 • Cần 1 Bút Lông +1 Giấy Trắng + 1 Tiền Xu để ghép được 1 Kinh Thư-Cao
 • Cần 1 Bút Lông +1 Giấy Trắng + 1 Tiền Xu ( Khóa ) để ghép được 1 Kinh Thư-Cao ( Khóa )

                                                

III.Cách thức nhận Hỗ Trợ

 

Hoạt động

Vật Phẩm Tính Chất
Truy Nã
 •  Nhiệm Vụ 90 : 10 Bút Lông
 • Nhiệm Vụ 100 : 20 Bút Lông
Không Khóa
Tống Kim
 • 3000 Điểm : 25 Giấy Trắng
 • 5000 Điểm : 50 Giấy Trắng
 • 10000 Điểm : 100 Giấy Trắng
TOP Tống Kim
 • TOP 1: 100 Bút Lông
 • TOP 2: 100 Bút Lông
 • TOP 3: 100 Bút Lông
 • TOP 4: 100 Bút Lông
 • TOP 5: 100 Bút Lông
Rương Thương Hội
 • 500 Giấy Trắng
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
 • Nhiệm Vụ Thứ 10: 20 Bút Lông
 • Nhiệm Vụ Thứ 20: 50 Bút Lông
 • Nhiệm Vụ Thứ 30: 80 Bút Lông
 • Nhiệm Vụ Thứ 40: 100 Bút Lông
Thi Đấu Loạn Phái
 • Quán Quân: 250 Bút Lông và Giấy Trắng
 • Á Quân: 200 Bút Lông và Giấy Trắng
 • Tứ Cường: 150 Bút Lông và Giấy Trắng
 • Bát Cường: 100 Bút Lông và Giấy Trắng
 • Vòng 16: 50 Bút Lông và Giấy Trắng
   

- Lưu ý : Hành trang cần phải có 5 ô trống để nhận vật phẩm

 

IV.Phần thưởng khi sử dụng Kinh Thư-Sơ

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng      Tính chất            
Kinh Nghiệm 1-5(Tỷ) Không Khóa
Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-50
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-50
Bát Mạch Đơn 10-100
Mảnh Ghép Ấn 10-100
Mảnh Già Lam Kinh 10-100
Hộ Vệ Đơn 10-100
Bảo Thạch Cấp 1-3 1
Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên 1

 

V.Phần thưởng khi sử dụng Kinh Thư-Cao

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng     Tính chất
Kinh Nghiệm(Tỷ) 5-15 Không Khóa,Khóa
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 50-150
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50-150
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 10-100
Bát Mạch Đơn 100-300
Mảnh Ghép Ấn 100-300
Mảnh Già Lam Kinh 100-300
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp 1

 

VI.Sư Đồ Thiếp

-Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Tích lũy Nạp trong ngày

Sư Đồ Thiếp

(khóa)

50k 1
100k 2
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

 

Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Sư Đồ Thiếp

(khóa)

Số lượng
Kinh Nghiệm 50-100(Tỷ)
Tiền Du Long 50-100
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 1
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 500-1000
Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 1

 

Lưu ý : 

-Sử dụng 1 Kinh Thư-Cao nhận ngay 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện( khóa ) ( sử dụng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu Thẻ Tích Lũy Sự Kiện )

-Chắc chắn nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện khi sử dụng Kinh Thư-Cao (Khóa) 

-Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

-Cần 15 ô trống để sử dụng  Kinh Thư-Cao và nhận thưởng

-Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ

BÀI LIÊN QUAN :