Event Đoán Hình

Đối Tượng Tham Gia:

-Tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội của Kiếm Thế Sử Thi

-Mỗi Thứ  5 Hằng tuần 9h30 ở Trang chủ Facebook 

Quy Định Tham Gia:

Ví dụ : Đáp án + tên tài khoản ( không phải tên nhân vật ) + máy chủ

- Quyết định cuối cùng thuộc về BQL

-Tài Khoản phải có nhân vật chơi ở sever không có không trao thưởng

- Nếu bình luận không hợp lệ giải thưởng sẽ không được trao.

- Không tính chỉnh sửa

- Ghi dấu đáp án mới hợp lệ

- Không bình luận dưới phần trả lời

- Muốn thay đổi đáp án vui lòng xóa bình luận cũ và bình luận lại đáp án mới

- Mỗi người chỉ bình luận 1 đáp án , nếu bình luận 2 đáp án sẽ không được tính

- Lưu ý không tính bình luận của 1 người nhưng nhiều facebook clone

- Những tài khoản đăng nhập trùng IP sẽ không được trao giải

Phần Thưởng:

➡️ Top 1 100 Vỏ sò vàng siêu cấp + 10 Lệnh bài trùng sinh

➡️ Top 2 70 Vỏ sò vàng siêu cấp + 7 Lệnh bài trùng sinh

➡️ Top 3 50 Vỏ sò vàng siêu cấp + 5 Lệnh bài trùng sinh

➡️ Top 4 -15 20 Vỏ sò vàng siêu cấp + 2 Lệnh bài trùng sinh

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng