GỘP MÁY CHỦ CẢNH ĐAO Và VU ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CẢNH ĐAO VU ĐAO vào 13H00 ngày 06/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CẢNH ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ CẢNH ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 100000
Mảnh Già Lam Kinh 40000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 40000
Hộ Vệ Đơn 40000
Mảnh Ghép Ngựa 40000
Mảnh Ghép Ấn 40000
Kinh Mạch Đơn 40000
Linh Hồn Chân Nguyên 80000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 2000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 80000
Lệnh Bài trùng sinh 80
Đầu ngựa 120

- Nhân vật thuộc máy chủ CẢNH ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  CẢNH ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng