GỘP MÁY CHỦ LIÊN ĐAO Và TRẢM ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LIÊN ĐAO TRẢM ĐAO vào 13H00 ngày 16/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LIÊN ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ LIÊN ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 250000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 100000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 200000
Mảnh Ghép Vũ Khí 5000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 5000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 200000
Lệnh Bài trùng sinh 200
Đầu ngựa 300

- Nhân vật thuộc máy chủ LIÊN ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  LIÊN  ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO