GỘP MÁY CHỦ LONG ĐAO Và VẠN ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LONG ĐAO VẠN    ĐAO vào 13H00 ngày 10/05/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LONG ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ LONG ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 225000
Mảnh Già Lam Kinh 90000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 90000
Hộ Vệ Đơn 90000
Mảnh Ghép Ngựa 90000
Mảnh Ghép Ấn 90000
Bát Mạch Đơn 90000
Linh Hồn Chân Nguyên 180000
Mảnh Ghép Vũ Khí 4500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 4500
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 180000
Lệnh Bài trùng sinh 180
Đầu ngựa 270

- Nhân vật thuộc máy chủ LONG ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  LONG ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO