GỘP MÁY CHỦ NGỌC ĐAO Và VU ĐAO

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGỌC ĐAO VU ĐAO vào 13H00 ngày 20/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NGỌC ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ NGỌC ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 125000
Mảnh Già Lam Kinh 50000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 50000
Hộ Vệ Đơn 50000
Mảnh Ghép Ngựa 50000
Mảnh Ghép Ấn 50000
Kinh Mạch Đơn 50000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 2500
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 100000
Lệnh Bài trùng sinh 100
Đầu ngựa 150

- Nhân vật thuộc máy chủ NGỌC ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  NGỌC ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO