GỘP MÁY CHỦ VẠN ĐAO Và SỬ THI

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ VẠN ĐAO SỬ THI vào 13H00 ngày 07/06/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ VẠN ĐAO phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

- Nhân vật tại máy chủ VẠN ĐAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 800000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 300000
Hộ Vệ Đơn 100000
Mảnh Ghép Ngựa 300000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 500000
Mảnh Ghép Vũ Khí 18000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 18000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 500000
Lệnh Bài trùng sinh 720
Đầu ngựa 1080

- Nhân vật thuộc máy chủ VẠN ĐAO   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả HỗTrợ

 

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  VẠN ĐAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KIM NGUYÊN BẢO