Lửa Trại

I. NPC liên quan

Vào lúc 10h00 và 18h00 và 22h00 Lửa trại sẽ xuất tại Vân Trung Trấn (Thành Chính) mỗi lần xuất hiện 15 phút

II. Phần Thưởng

 

  Thông tin vật phẩm

Không Sử  Dụng Nữ Nhi Hồng

 

Phần Thưởng mỗi 5 giây chắc chắn nhận được

250 tr kinh nghiệm


Nữ Nhi Hồng 

(1 bình 5 phút)

Thu thập:

  • Ôm Trụ Tống Kim

Cách sử dụng:

  • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 5 giây chắc chắn nhận được

2 tỷ kinh nghiệm

 

Lưu Ý:

  • Thu thập Nữ Nhi Hồng : Ôm Trụ Tống Kim

  • Chỉ sử dụng rượu lúc có lửa trại