Nâng Cấp Ngựa

Danh Hiệu Ngựa Cấp 20

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại SỨ GIẢ NÂNG CẤP ở Thành Chính

 

II. Nguyên liệu nâng cấp.

 

Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bậc tiếp theo

Cấp Ngựa

Tiền Xu

Mảnh Ghép Ngựa

Đầu Ngựa

Tỷ Lệ% Thành Công

1

Trùng sinh 5
2 100 10000 10 100%
3 150 20000 20
4 200 30000 30
5 250 40000 40
6 300 50000 50
7 350 60000 100
8 400 70000 150
9 450 80000 200
10 500 90000 250
11 550 100000 300
12 600 110000 350
13 650 120000 400
14 700 130000 450
15 750 140000 500
16 800 150000 550
17 850 160000 600
18 900 170000 650
19 950 180000 700
20 1000 200000 1000

 

III. Một số hình ảnh Ngựa.

Ngân Nguyệt Thần

Tuyết Huyết Quỳ

Tuyết Kim Quỳ

 

Băng Phong Kỳ Lân

 

Ma Lang

 

Thiên Lang

Lục Trư

Hắc Trư

Lam Trư

Lam Linh

 

Yên Hoa

Ưng  Phi

Bạch Long

 Tuyết Vũ Thiên Hương

Mị Vũ Thiên Hương

Xích  Dạ Thiên Tường

Ngọn Lửa Ánh Sáng

Độc Vũ Thiên Hạ

Nụ Hôn Hắc Ám

Thiết Vũ

Hỏa Long Viêm Đế

Huyết Trư

Tái Thái Tuế

Hắc Sư

Hắc Vũ Thiên Hương

Ngạo Ngô Hiên Viên

Cuồng Sát


 

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Mang ngựa trên nhân vật mới nâng cấp được
  • Mỗi một lần nâng cấp tùy chọn ngựa mà mình yêu thích.
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame.