THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

I.NPC liên quan

  • Tiến hành đổi Thẻ Tích Lũy Sự Kiện  tại Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Thẻ Tích Lũy

 

 

II.Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

  • Sử dụng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mua trang bị tại Sứ Giả Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

Tên Vật Phẩm

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Phi Phong Vũ Thần (7 Ngày) 5000
Bảo Thạch Cấp 3-5 1000
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6) 5000
Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng) 10000
Rương Võ Công Trấn Phái 10-20 20000
Trận Pháp Cao <7 Ngày> 200

Lưu Ý: 

  • 1 VẠN THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN = 10000 THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN
  • Mua nhầm vật phẩm sẽ không được hỗ trợ
  • Thẻ Tích Lũy Sự Kiện có thể thu thập khi sử dụng Event 
  • Vật phẩm sẽ được cập nhật thêm sau các phiên bản update mới