Vũ Khí Thần Sa

Danh Hiệu Vũ Khí Thần Sa 6 dòng

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp tại SỬ GIẢ NÂNG CẤP

II.Cách sở hữu thần sa.

 • -[Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng] code nạp lần đầu
 • -Nâng Cấp
 • -Bách Bảo rương
 • -Event 
 • -Boss
 • -Rương Năng Động Tháng
 • -Tàng Bảo Đồ
 • -Du Long, Shop Du Long
 • -Tiêu Dao Cốc ...

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

 • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 2 Vật công ngoại 20% 200%
Vật công nội 20% 200%
Dòng 3 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 30%
Dòng 4 Phát huy lực tấn công kỷ năng 5% 30%
Dòng 5 Chí mạng điểm 10 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng 1% 100%


IV. Nguyên liệu nâng cấp.

 

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Tiền Xu

Tỷ lệ %Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 100 100 5 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 200 200 10 70%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 300 300 15 50%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 500 500 20 25%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 1000 1000 25 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 2000 2000 50 5%

 

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Tiền Xu

Số nguyên liệu 50 50 5

 

VI. Đổi hệ vũ khí

 

Tiền Xu

Tỷ lệ% Thành Công

Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 150 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 500 100%

VII. Mở Rương Thần sa 0- 6 dòng Chọn Vũ Khí hoặc Thần sa - Vô Hạ Dẫn hoặc Mảnh Ghép Vũ Khí

 

  Thần sa - vô hạ dẫn Mảnh ghép vũ khí
Rương thần sa 0 dòng 100 100
Rương thần sa 1 dòng 250 250
Rương thần sa 2 dòng 300 300
Rương thần sa 3 dòng 350 350
Rương thần sa 4 dòng 400 400
Rương thần sa 5 dòng 500 500
Rương thần sa 6 dòng 600 600

 

VIII. Hình ảnh Vũ Khí.

Lưu Ý: 

 • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ  bị hạ 1 dòng .
 • Đổi Hệ Vũ khí Thần Sa nội sang ngoại out acc vào hoặc qua thành thị khác lại để cập nhật lại
 • Mang Vũ khí trên nhân vật mới nâng cấp, tẩy chỉ số, đổi hệ được
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
 • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame